8/3-NGÀY CỦA BÓNG HỒNG SMART

8/3-NGÀY CỦA BÓNG HỒNG SMART

Trong môi trường ngành xây dựng, khi mà hình ảnh của đấng mầy râu phủ sóng khắp công trường, trong các event sự kiện, thì sự xuất hiện của những bóng hồng luôn đặc biệt được quan tâm và chú ý. Tại SMART, những bóng hồng ấy chỉ chiếm tỷ trọng 10% trong tổng nhân sự,...