SOL TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CBNV

SOL TỔ CHỨC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CBNV

“Một trong những năng lực lớn lao nhất là nhận ra và phát triển tiềm năng nơi người khác’’ Nhu cầu cập nhật và upgrade bản thân liên tục của nhân sự là thiết yếu cho việc phát triển quy mô và năng suất của công ty. Vừa qua, được sự hướng dẫn của Ban lãnh đạo công ty,...