Dự án

Ecopark
Chủ đầu tư: Vihajico
An Gia Skyline
Chủ đầu tư: An Gia Investment
Nhà máy Gain Lucky
Chủ đầu tư: Shenzhou Group
Nhà máy First Team GĐ2
Chủ đầu tư: Nameson Group
Essilor Lào
Chủ đầu tư: Essilor Group
Trung tâm dữ liệu dự phòng HOSE
Chủ đầu tư: Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
Nhà máy Dielac - Vinamilk
Chủ đầu tư: VINAMILK
Nhà máy Sanofi
Chủ đầu tư: Sanofi
Nhà máy Zhao Feng
Chủ đầu tư: Zhao Feng Việt Nam
Vietcombank Tower
Chủ đầu tư Vietcombank
Back to top