Tin tức & Sự kiện

SOL CHÍNH THỨC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

Ngày 06/12/2018, Công ty CP Vật liệu và Giải pháp SOL được công nhận các hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Một phiên bản kiểm soát mới nhất được đánh giá bởi Tổ chức Quốc tế QMS CS (Úc), với mục tiêu quản lý và vận hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nghiêm ngặt theo sự kiểm soát, tư vấn và đánh giá cặn kẽ của tổ chức Quốc tế QMS, SOL đã tập trung rà soát, xây dựng lại hệ thống hoạt động trên tiêu chí giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chất lượng đầu ra. SOL cam kết thực hiện các quy trình kiểm tra và đo lường chất lượng định kì nhằm ngăn chặn các sai sót và luôn cải tiến các hoạt động tạo năng suất lao động hiệu quả.

SOL chính thức áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015 này như một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng.

Công bố Chính sách chất lượng của SOL

Chứng nhận SOL đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

Back to top