Xây dựng công nghiệp

Nhà máy Gain Lucky
Chủ đầu tư: Shenzhou Group
Nhà máy First Team GĐ2
Chủ đầu tư: Nameson Group
Essilor Lào
Chủ đầu tư: Essilor Group
Trung tâm dữ liệu dự phòng HOSE
Chủ đầu tư: Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
Nhà máy Dielac - Vinamilk
Chủ đầu tư: VINAMILK
Nhà máy Sanofi
Chủ đầu tư: Sanofi
Nhà máy Zhao Feng
Chủ đầu tư: Zhao Feng Việt Nam
REGINA MIRACLE INTERNATIONAL
Chủ đầu tư: Regina Miracle International Vietnam
NHÀ XƯỞNG PAIHONG
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Paihong Việt Nam
NHÀ MÁY MAY WORLDON
Chủ đầu tư: Tập đoàn Shenzhou International
Back to top